ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

6168 Hqt-909B Hair Straightener Used While Massaging Hair Scalps And Head.

6168 Hqt-909B Hair Straightener Used While Massaging Hair Scalps And Head.

નિયમિત ભાવ Rs. 221.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 221.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6168 Hqt-909B Hair Straightener Used for hair straightening.

Description: -
Hair Straightener To Minimize Heat Damage On Hair. This Brush used to Straighten More Hair In One Go.

• Keratin Infused Ceramic Coating For Shiny, Smooth, Frizz-Free Hair.

• 1.8M Cord For Maximum Flexibility.

• Triple Bristle Design Gently Detangles And Straightens While Protecting Your Scalp From Heat.

• Fast Heat-Up Time - Ready To Use In 50 Seconds.

• Temperature adjustment button to adjust temperature as per your need.

• Seroprotect Technology Which Maintains Even Temperature Across The Brush To Prevent it from Overheating

Specifications: -
Material- outer casing plastic 


Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 280

Product Weight (Gm) :- 350

Ship Weight (Gm) :- 350

Length (Cm) :- 30

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 5

"""
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ