ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

6182 Disposable Rain Coat For Having Prevention From Rain And Storms To Keep Yourself Clean And Dry.

6182 Disposable Rain Coat For Having Prevention From Rain And Storms To Keep Yourself Clean And Dry.

નિયમિત ભાવ Rs. 25.96
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 25.96
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6182 Disposable Rain Coat For Having Prevention From Rain And Storms To Keep Yourself Clean And Dry.

Description :-
The Disposable Rain Coat Is Extremely Light Weight And Easily Be Folded Up To Carry In A Purse, Backpack, Luggage And Briefcase And Take Up No Space. They Can Suitable For Theme Parks, Rainy Days, Water Rides, Camping, Riding, Hiking, Fishing, Travelling, Picnic, Etc.

• Disposable Raincoat Includes Fully Adjustable Drawstring Hood To Protect Your Head And Neck Well, And Wider Cuff Sleeves Can Prevent Your Sleeves Dry.

• The Travel Raincoats Are Made Of New Eco-Friendly Coated Fabric Material, Which Is Non-Toxic, No Smell, Durable, Tear-Proof, Harmless, Extremely Waterproof And Reusable.

• Our Outwear Rain Coats Is Not Only Quick-Drying But Also Can Be Reused For Long Periods Of Time. Raincoat Is Durable, Tear Resistant And Lightweight. Meanwhile It’s Soft, Comfortable To Wear And Foldable In Small Size. Just Keep It In Your Backpack/Car/Office For An Emergency.

• This Disposable Rain Coat With Long Sleeves, Quality Button And Big Hood Drawstring Design Can Be Better Resist Rain And Windproof. Great Length On The Sleeves And Down The Legs. Unisex Waterproof Ponchos, One Size Fits Most, Perfect For Men, Women, Boys And Girls.

Specifications :-

Material :- Plastic

Dimensions :-
Volu. Weight (Gm) :- 59

Product Weight (Gm) :- 25

Ship Weight (Gm) :- 59

Length (Cm) :- 19

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 1

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ