ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2803 Multi functional Time Saving Adjustable Hand Press Vegetables Chopper

2803 Multi functional Time Saving Adjustable Hand Press Vegetables Chopper

નિયમિત ભાવ Rs. 326.86
નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 326.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Multi functional Time Saving Adjustable Hand Press Vegetables Chopper

Our slicer is a multi-functional kitchen tool that can freely replace the blades, making it easy to make a variety of vegetables, fruits, and frozen boneless meats. Our vegetable cutter is made of high-quality food-grade ABS and stainless steel blades. It is safe, reliable, stable, BPA-free, non-toxic, and tasteless, and is an excellent kitchen tool. 

  • Forget knives and choppers, because the unique mechanism of this kitchen tool will cut and slice fruits and vegetables alone! Its smart design means more safety and less mess in the kitchen, all in one easy-to-clean, easy-to-store unit.
  • You control the slicing completely, simple and safe: With 40 thickness settings, ranging from 0.2 to 8.0 mm, and two different cutting styles, the slicer offers you dozens of ways to prepare ingredients for quick and tasty salads, fruit platters, soups, french fries, stews and more.
  • Use the simple commands to change the settings and with each press you will turn the ingredients into Three-blade system - no need to change blades, as they are built-in and adapt to many cutting styles
  • Slices like in a restaurant, in your Kitchen Spring Slicer include: Foldable base with triple blade system, adaptive, locking safety system, Collection vessel, Push accessory for spring slicer, XXL feed port
  • Fastest, safest and easiest way to chop or dice fruits and vegetables ; Not Dishwasher Safe ; Other Features: Easy To Use, Clean and Store, Hand Operated, No Electricity Needed, The Container Is Break Resistant, Extra Sharp Stainless Steel Blades

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 1125

Product Weight (Gm) :- 650

Ship Weight (Gm) :- 1125

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 33

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ