ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

6193 Stainless steel Water bottle, 700ml,

6193 Stainless steel Water bottle, 700ml,

નિયમિત ભાવ Rs. 191.00
નિયમિત ભાવ Rs. 349.00 વેચાણ કિંમત Rs. 191.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Stainless steel Water bottle, 700ml,

Stainless steel bottle is made from high-quality steel, food-grade and BPA-free stainless steel material that makes the bottles safe for use on a regular basis. The mouth makes it easy to drink without spilling, wherever you go whether it is work, travelling and gym. This Stainless Steel bottle is easy to carry, they are highly durable and can withstand daily use with ease. You can use these bottles to store water and other beverages in the refrigerator without the fear of breaking them. The ergonomic design of the bottles makes it easy for you to hold them while pouring out the beverage. These bottles can even be carried in the side pocket of your backpack.

  • Made of high quality stainless steel which is rust proof and odour less , sturdy and durable. It can be used to keep in the freezer/ refregerator.
  • Trendy design for better ergonomics. Ideal for storing any beverages, offers convenience while travelling, School, Office, Gym and College.Ideal for everyday use for children and adults.
  • The compact, portable structure of this bottle makes it ideal for carrying with you on any day-trip or anywhere you go.
  • Airtight seal eliminates accidental spills and maintains a leak-proof drinking bottle.
  • A double-wall, vacuum-insulated design keeps your beverages hot or cold.

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 407

Product Weight (Gm) :- 280

Ship Weight (Gm) :- 407

Length (Cm) :- 8

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 31

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ