ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

6210 Shower Foot Scrubber Brush with Suction, Acupressure Foot Mat

6210 Shower Foot Scrubber Brush with Suction, Acupressure Foot Mat

નિયમિત ભાવ Rs. 123.90
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 123.90
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Shower Foot Scrubber Brush with Suction, Acupressure Foot Mat

With hundreds of scrubbing bristles, your feet will get a clean like they have never felt before. The bristles get into hard to reach areas between your toes without having to bend over. Treat yourself to a foot spa experience at home with Shower Foot Scrubber Massager and Cleaner.

Features:

 • Foot Massager
  Our foot massager and scrubber will massage your tired achy feet so they can feel happy again. Reach every pressure point and massage as hard or as light as you'd like.
 • Improves Foot And Leg Circulation
  Good circulation is vital to a persons health. Foot massage is one of the different ways to improve foot and leg circulation for a happier and healthier you.
 • Fights Athletes Foot And Foot Odor
  Our Bathtub Foot Scrubber fights Athletes foot and foot odor. Fight Athlete's Foot by combining your favorite Athlete's Foot wash and tea tree oil and scrub away toe fungus and foot odor.
 • Cleanses Throughly
  Hundreds of firm bristles provide a deep and thorough cleaning of the feet and in between toes while massaging tired achy feet.

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 605

Product Weight (Gm) :- 130

Ship Weight (Gm) :- 605

Length (Cm) :- 32

Breadth (Cm) :- 31

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ