ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

6223 Wax Heater Machine Automatic Oil And Wax Heater / Warmer with Auto Cut-Off

6223 Wax Heater Machine Automatic Oil And Wax Heater / Warmer with Auto Cut-Off

નિયમિત ભાવ Rs. 355.18
નિયમિત ભાવ Rs. 549.00 વેચાણ કિંમત Rs. 355.18
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Wax Heater Machine Automatic Oil And Wax Heater/Warmer with Auto Cut-Off
Description :-
Big saving Place Wax Can In Heater And Turn On Maximum Setting For A Quick Melt. Occasionally Stir Wax Until Proper Consistency Has Been Reached. Turn Heater Down To Normal Temperature. Wash Skin Clean And Dry Thoroughly. During Excessive Humidity Sprinkle Ordinary Talc On Skin, Then Apply Wax heating wax to use it is not as easy as you think it is. You have to bring it to the right temperature and consistency, in order to get proper results. In case you are looking for one, you might want to consider buying the Oil and Wax Heater. This heater not only heats wax but also heats oil for good and healthy oil massages.
  • It will reach the proper temperature suitable for heating the oil or melting the wax then cut-off automatically and again power-on automatically when the wax or oil is getting cold.
  • portable and easy to use are some of its salient 
  • switch with indicator light, Shock Proof & Non Sticky
  • Warmes all types of waxes
  • Suitable For Professional Salon And Personal Home Use
  • Automatic Oil & Wax Heater Auto Cut-Off (Multi Color)

Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 917

Product Weight (Gm) :- 540

Ship Weight (Gm) :- 917

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 14

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ