ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

6416 stainless steel Bottles 400Ml Approx. For Storing Water And Some Other Types Of Beverages Etc.

6416 stainless steel Bottles 400Ml Approx. For Storing Water And Some Other Types Of Beverages Etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 202.00
નિયમિત ભાવ Rs. 349.00 વેચાણ કિંમત Rs. 202.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6416 Stainless steel Bottles 400Ml Approx. For Storing Water And Some Other Types Of Beverages Etc.

Description: -
Bottle With Inside Outside Stainless Steel, Which Is Rust Free.

• Convenient Size Fits In The Side Pocket Of Bags Which You Can Carry For School, Trekking Or Office, Car Bottle Holder Etc.

• This Bottle Is Easy To Clean And Maintain, Use A Mild Detergent Or Dish Wash Liquid And Clean On The Inside With A Bottle Brush.

• This Bottle Is Unique In Shape, It Has Leak Proof Technology, Which Make This Product Easy To Carry At School, Travelling And Work, It Is Odour Free And 100 Percent Food Grade.

• The Taste And Nutritive Value Of The Drinks Remains Intact. Making The Bottle Very Appropriate Choice For Storing Beverages.

Specifications: -
Material- Steel

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 226

Product Weight (Gm) :- 320

Ship Weight (Gm) :- 320

Length (Cm) :- 7

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 22

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ