ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

6422 Stainless Steel Bottle used in all households and official purposes for storing water and beverages etc.

6422 Stainless Steel Bottle used in all households and official purposes for storing water and beverages etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 254.88
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 254.88
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6422 Stainless Steel Bottle used in all households and official purposes for storing water and beverages etc.

Description: -
Bottle With Inside Outside Stainless Steel, Which Is Rust Free.

• Convenient Size Fits In The Side Pocket Of Bags Which You Can Carry For School, Trekking Or Office, Car Bottle Holder Etc.

• This Bottle Is Easy To Clean And Maintain, Use A Mild Detergent Or Dish Wash Liquid And Clean On The Inside With A Bottle Brush.

• This Bottle Is Unique In Shape, It Has Leak Proof Technology, Which Make This Product Easy To Carry At School, Travelling And Work, It Is Odour Free And 100 Percent Food Grade.

• The Taste And Nutritive Value Of The Drinks Remains Intact. Making The Bottle Very Appropriate Choice For Storing Beverages.

Dimensions: -

Volu. Weight (Gm) :- 528

Product Weight (Gm) :- 590

Ship Weight (Gm) :- 590

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 24

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ