ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

7435 Fitness Measuring Tape For Measuring Lengths, Breadths And Heights For Body And Some Other Things Etc.

7435 Fitness Measuring Tape For Measuring Lengths, Breadths And Heights For Body And Some Other Things Etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 55.46
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 55.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
7435 Fitness Measuring Tape For Measuring Lengths, Breadths And Heights For Body And Some Other Things Etc.

Description: -
This Waist Measuring Tape Have Large And Clear Marks In Both Inches And Cm In Dual Side.

• Easy To Use: This Measuring Tape For Body Measurements Is Retractable And Have A Pin Locks Into Place, So You Can Find It Very Ease To Use With Just One Hand, And This Features Makes It Superior Accuracy.

• Body Measuring Tape: Measures Any Body Part Like Arm, Thigh, Waist, Chest, Hips, And More. Because The Body Tape Measure Housing Is 2 Inch Wide.

• Small Size Is Easy To Carry, So Can Use It Anytime, Anywhere

• Compact Size: It Is Lightweight, You Can Put It Into Your Purchase, Backpack For Easy Storage And Carry.

Specifications: -
Material- Plastic Case

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 38

Product Weight (Gm) :- 50

Ship Weight (Gm) :- 50

Length (Cm) :- 10

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 2
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ