ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

JKT

7810 Peanut Chocolate (96 Gms)

7810 Peanut Chocolate (96 Gms)

નિયમિત ભાવ Rs. 105.02
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 105.02
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
"

Chocolicious Peanut Chocolate - 96 Grams

Our chocolate-covered Peanuts create a heavenly matrimony between fine nuts and rich chocolate. chocolate-covered Peanuts (also known as chocolate Peanuts) are made with semi-sweet chocolate and whole, dry-roasted Peanuts. Simultaneously simple and exquisite.

Effete Chocolicious Peanut

What makes our supreme chocolate-covered Peanuts so sinfully supreme? The bold strength of our chocolate covering. paired with our finest dry-roasted Peanuts. Supreme chocolate-covered Peanuts are a deluxe dessert you can eat by the handful.

Chocolate Covered Nuts

Our chocolate-covered Peanuts let you enjoy your favorite nutty treat. Enjoy this treat with other nuts for an energy-packed snack, or as a standalone dessert. Peanuts are a metabolism-friendly food. Enjoy chocolate and nuts the sweet-but-safe way added chocolate- covered Peanuts.

Panned Confectionery

Ingredients: Choco(Sugar, Hydrogenated Vegetable Fat, Milk solids, Cocoa solids, Maltodextrin, Emulsifier(INS 322, INS 476)), Roasted Peanuts, Stabiliser (INS 414), Liquid Glucose, Preservative (INS 202), Acidity Regulator (INS 330), Glazing Agent(INS 904)

Contains Added Flavour (Artificial (Vanillin) Flavoring Substances)

Allergen Information:

Contains Milk, Peanuts, Soya and may contain an occasional traces of other tree nuts and dried fruits

Storage Condition:  Store in a Cool, Hygienic and Dry place, away fro

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ