ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8071 Party Snow Spray used in all kinds of party and official places for having fun with friends and others.

8071 Party Snow Spray used in all kinds of party and official places for having fun with friends and others.

નિયમિત ભાવ Rs. 73.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 73.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
8071 Party Snow Spray used in all kinds of party and official places for having fun with friends and others.

Description: -
8071 Party Snow Spray used in all kinds of party and official places for having fun with friends and others. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This party snow spray is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Party Snow Spray
Type: - 8071 Party Snow Spray used in all kinds of party and official places for having fun with friends and others.

Specifications: -
• Safe to use and handle the spray
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 147

Product Weight (Gm) :- 130

Ship Weight (Gm) :- 147

Length (Cm) :- 5

Breadth (Cm) :- 5

Height (Cm) :- 17
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ