ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

8073 Burger Shaped Notepad / Sticky Notes / Memo Pads, Unique Mini Notes (Multicolor)

8073 Burger Shaped Notepad / Sticky Notes / Memo Pads, Unique Mini Notes (Multicolor)

નિયમિત ભાવ Rs. 127.44
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 127.44
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Burger Shaped Notepad / Sticky Notes / Memo Pads, Unique Mini Notes

This Cheese Burger notepad is not gonna give you any calories. All it's gonna give you is jealous and impressed colleagues and friends who will try stealing this awesome office stationery. Don't let 'em eat it!

Burger Theme Diary Notebook. Presenting the dining table collection of delicious memo pads to make your tummy go yummy. Specially designed memo pads for an eager-to-grab feel. Now you can jot down notes, write those important phone numbers, chart out recipes, inform mom that you will be late, bullet the key answer points, draw crazy faces, color up your wall, sigh, the list is endless with these memo pads for all purposes. Great Party Favors or funny gift option.

 

Beautiful and generous design
It is a small size notepad that is very convenient and easy to carry. Its unique cover is shaped like a Burger Shape and to make it more realistic, Its exactly the shape Burger and in between their will be notepad / Stickey Notes / Memo pads

 

High Quality Papers
This Burger-shaped notepad is made of high-quality materials and contains 80 blank Multicolor papers so you can use your favorite pencils and pens to record your ideas anytime anywhere.

 

Smart Gift Option
Provided with quality material, pretty aesthetics, and generous design, it makes a wonderful gift idea for Kids, family, and friends on birthdays and other special occasions.

 

Features
They look so much like real food, some people may even mistake of taking a bite
Product is used to writing short memo, messages to your loved ones, or anywhere to write short notes.
The shape of this product is something like never before, as shown in the image a Burger shape Diaries or Memo Pads.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ