ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

8074 Mini Pull Back Car used widely by kids and children’s for playing and enjoying purposes in all kinds of household and official places.

8074 Mini Pull Back Car used widely by kids and children’s for playing and enjoying purposes in all kinds of household and official places.

નિયમિત ભાવ Rs. 221.84
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 221.84
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

8074 Mini Pull Back Car used widely by kids and childrens for playing and enjoying purposes in all kinds of household and official places.

Description: -
8074 Mini Pull Back Car used widely by kids and childrens for playing and enjoying purposes in all kinds of household and official places. It is made and designed, under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This mini pull back car is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: - Pack of 30Pcs
Material: - Mini pull back car
Type: - 8074 Mini Pull Back Car used widely by kids and childrens for playing and enjoying purposes in all kinds of household and official places.

Specifications: -
 Safe to use and handle the mini pull back car
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 300

Product Weight (Gm) :- 10

Ship Weight (Gm) :- 240

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ