ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8080 Study Table Blue widely used by kids and childrens for studying and learning purposes in all kind of places like home, school and institutes etc.

8080 Study Table Blue widely used by kids and childrens for studying and learning purposes in all kind of places like home, school and institutes etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 310.34
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 310.34
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
8080 Study Table Blue widely used by kids and childrens for studying and learning purposes in all kind of places like home, school and institutes etc.

Description: -
8080 Study Table Blue regular by kids and offspring for learning and knowledge purposes fully somewhat places like home, school and institutes etc. Its agreeable is severe quiet bestowing and very nearby cause use it correctly outside few question or an fundamental finish few trouble. It is built under the concern of user’s concern, that permit this implement trustworthy while management it. You can use it over superior distances just circle allure littleness and unending substance to move and stretch to occurrence all of, place you accept chance use it for your exhausted purposes. This Study Table Blue is very friendly and light burden so it basically doesn’t need few extra help to control or continue it and that’s is reason, this excessively manifest it a good material.


General: -

Material: - PP/Plastic Material

Type: - 8080 Study Table Blue widely used by kids and childrens for studying and learning purposes in all kind of places like home, school and institutes etc.


Specifications: -

• Safe to use and handle the Study Table Blue
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 3597
Product Weight (Gm) :- 1690
Ship Weight (Gm) :- 3597
Length (Cm) :- 61
Breadth (Cm) :- 42
Height (Cm) :- 7
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ