ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8088 Soft Jar Slime Combo of Glitter Slime and Crystal Slime

8088 Soft Jar Slime Combo of Glitter Slime and Crystal Slime

નિયમિત ભાવ Rs. 64.00
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 64.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Soft Jar Slime Combo of Glitter Slime and Crystal Slime

Slime flows like liquid jelly but not sticky pour it over your friends' Cell phone or desk to trick them perfect gift for any naughty one! Kids love it so much to give you a laugh slime was a toy product, sold in a plastic trash can. green material Made primarily from guards gum. Note: Random colours will be sent as per availability. Shape of bottle may vary.

  • SAFE AND FUN- A great slime toy for kids which is rich in colors and helps develop creativity and imagination. Exercise your kids coordination and ability with hands, eyes and brain to create hours of fun with this slime kit.
  • BRAIN BOOSTER- This Slime for kids which looks like jelly and kids toys for girls and boys, our slime set help unleash your little one's creativity and help them to develop their motor skills as well as enhance hand-eye coordination
  • NON TOXIC- This slime clay set id made with eco-friendly material, our slime and slime containers are washable, reusable, safe. Quality-tested non-toxic formulas are 100% safe for kids and adults.
  • SCENTED SLIME- This Scented Slime for kids which looks like jelly is unique as it takes shape of the container it is kept in.
  • PLAY WITH FUN-easy to be made shape. Mix, swirl, twist, stretch this slime

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 36

Product Weight (Gm) :- 40

Ship Weight (Gm) :- 40

Length (Cm) :- 4

Breadth (Cm) :- 4

Height (Cm) :- 8

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ