ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8104 Ganesh Little Master Master Chopper, Multicolour (300Ml)

8104 Ganesh Little Master Master Chopper, Multicolour (300Ml)

નિયમિત ભાવ Rs. 157.00
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 157.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
GANESH Little Master Chopper is Ideal for chopping and cutting onion, vegetables, dry fruits, nuts, herbs.etc. It has Sturdy Stainless Steel Blades for quick & efficient chopping. It provide Tear Free Chopping for Onions, Garlic, Chilly, Etc. Make it instant-Paste, Chopping, Gravy, Salad, Chutney, Food Preparations, etc. using Little Master Chopper. Easy to Clean & Disassemble. Little Master Chopper is made From Food grade BPA free Virgin Material. No Electricity required. Four Safe lid locks ensures Safety during use. It has Non-skid base. It gives about More Than 300 Knife Cuts in less than 30 Sec. It Cuts and Chops with easy hand pull Cord function. Use and Care: Take the Chopper Container & Fix blade holder in the Centre. Cut the ingredient in to appropriate size and add evenly around the blade. Don't Fill the the bowl more than 3/4 of bowl Capacity. Close the Container with Chopper lid and Make Sure it is locked Securely. Pull handle Parallel to bowl. Sharp blades handle with Care. Keep out of the reach of Children.
  • Ideal for: onion, vegetables, dry fruits, nuts, herbs…etc
  • Safe lid locks
  • Tear free chopping
  • No Electricity required
  • Make it Instant: Paste, Salad, Chopping, Chutney, Gravy and Food Preparations
  • Quick & efficient chopping
  • Sturdy Stainless Steel Blades
  • Non-skid base
  • Made From Food grade BPA free Virgin Material

Brand :Ganesh
Material :Plastic
Colour :Multicolor
Blade :Material Stainless Steel

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 298

Product Weight (Gm) :- 207

Ship Weight (Gm) :- 298

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 10

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ