ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8106 GANESH Wonder Chopper, Grey (470Ml)

8106 GANESH Wonder Chopper, Grey (470Ml)

નિયમિત ભાવ Rs. 160.48
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 160.48
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

GANESH Wonder Chopper is Ideal for chopping and cutting onion, vegetables, dry fruits, nuts, herbs, etc. It has Sturdy Stainless Steel Blades for quick and efficient chopping. It provide Tear Free Chopping for Onions, Garlic, Chilly, Etc. Make it instant-Paste, Chopping, Gravy, Salad, Chutney, Food Preparations, etc. using Wonder Chopper. Easy to Clean and Disassemble. Wonder Chopper is made From Food grade BPA free Virgin Material. No Electricity required. Four Safe lid locks ensures Safety during use. It has Non-skid base. It gives about More Than 380 Knife Cuts in less than 20 Sec. It Cuts and Chops with easy hand pull Cord function. Use and Care : Take the Chopper Container and Fix blade holder in the Centre. Cut the ingredient in to appropriate size and add evenly around the blade. Don't Fill the bowl more than 3/4 of bowl Capacity. Close the Container with Chopper lid and Make Sure it is locked Securely. Pull handle Parallel to bowl. Sharp blades handle with Care. Keep out of the reach of Children.

 • Ideal for : Onion, vegetables, dry fruits, nuts, herbs, etc
 • Safe lid locks
 • Quick and efficient chopping
 • Sturdy Stainless Steel Blades
 • Tear free chopping
 • No Electricity required
 • Non-skid base. Body Material: Plastic, Dishwasher safe
 • Made From Food grade BPA free Virgin Material
 • Capacity: 470 ml
 • Warranty: 30 Days Limited Warranty only on manufacturing defects
 • Includes: Wonder Chopper

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 382

Product Weight (Gm) :- 259

Ship Weight (Gm) :- 382

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ