ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8114 Ganesh Decent Glass, 350ml, Set of 6

8114 Ganesh Decent Glass, 350ml, Set of 6

નિયમિત ભાવ Rs. 154.58
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 154.58
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
The perfect solution for home and any bar or restaurant that likes the classy and elegant look of glasses sets, but hates having to deal with the mess of broken glass. The Elite range of drinking glasses sets is manufactured from polycarbonate material, which has superior strength over other plastic materials and virtually unbreakable.åÊ

These are perfect for outdoor catering and serving beverages at large events. Their panelled design is perfect for your table settings and drink presentation. Their polycarbonate material makes these plastic drinking water glasses perfect for use at outdoor events as well as in commercial settings such as restaurants, pubs and bars.

Unbreakable polycarbonate glasses are also dishwasher-proof and more lightweight than standard glasses, which means they can be more beneficial to carry larger stacks of glass at a time. Our comprehensive range of plastic drinking glasses offers a wide variety of polycarbonate drinking glasses, perfect for serving a variety of cold drinks and juices.

Additional Usages:

glass for serving water
glass for water
glass for drinking water
juice glass
serving glass
drinking water glass
transparent glass for serving water
polycarbonate glass set for drinking water
glass set for juices and water
fibre water glass for drinking water

Qualities:

Food grade quality
BPA Free
Dishwasher safe
Easy to Clean
Odourless Glasses
Unbreakable Glasses
Microwave safe Glasses
Transparent Glasses
Trendy, Designer and Stylish
Durable glasses
Lightweight with high quality

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 811

Product Weight (Gm) :- 450

Ship Weight (Gm) :- 811

Length (Cm) :- 22

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 13

 

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ