ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

JKT

8115 Ganesh Chopper Vegetable Cutter, Red (650 ml)

8115 Ganesh Chopper Vegetable Cutter, Red (650 ml)

નિયમિત ભાવ Rs. 173.46
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 173.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

8115 Ganesh Chopper Vegetable Cutter, Red (650 ml)

Description :-

The food chopper comes with sharp stainless steel blades, comfort soft grip lid, anti-skid base, easy pull cord and a large handle for easy leverage during the chopping process. It is suitable for cutting all the types of vegetables, fruits, fresh herbs, spices, cooked meat, fish, nuts and cheese. It is an essential device for any kitchen to keep the consistency in the meals.

  • Chopping, gravy, paste and more
  • Easy to clean
  • Non skid base
  • High quality stainless steel blades
  • 380 knife cuts in less then 20 seconds
  • Cut and chops in seconds
  • Country of Origin: India

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 483

Product Weight (Gm) :- 330

Ship Weight (Gm) :- 483

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ