ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

8117 Ganesh Storewell Plastic Spice Rack - Set of 8

8117 Ganesh Storewell Plastic Spice Rack - Set of 8

નિયમિત ભાવ Rs. 409.46
નિયમિત ભાવ Rs. 999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 409.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
brings to you High Quality 8-Jar revolving spice rack. Made from high quality plastic suitable for everyday use. Can be used to easily store and retrieve spices, herbs and condiments and more, Highly durable & compact design. Specially designed revolving base for ease of use, Secure locking system for bottles to avoid spillage.

Design and Comfort The good thing is that you can use all these spices easily as there are sprinkling perforations at the top of each

The food grade PVC Fiber used to make this lovely spice rack is durable and safe for storing spices. Spice Rack lets you arrange the boxes compactly and make sure that your kitchen is clutter free.

Designed in attractive colors, this revolving masala rack is made of ABS PVC Fiber that makes it easy to clean and durable too.

The rack will look stunning and stylish in the kitchen.

The wood finish With unbreakable body

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 1176

Product Weight (Gm) :- 737

Ship Weight (Gm) :- 1176

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 18

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ