ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

JKT

8119 Ganesh Multipurpose Revolving Spice Rack With 16 Pcs Dispenser each 100 ml Plastic Spice ABS Material 1 Piece Spice Set 1 Piece Spice Set (Plastic)

8119 Ganesh Multipurpose Revolving Spice Rack With 16 Pcs Dispenser each 100 ml Plastic Spice ABS Material 1 Piece Spice Set 1 Piece Spice Set (Plastic)

નિયમિત ભાવ Rs. 686.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 686.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Ganesh Spice Rack Set for 16 container set ideal storage solution for spice and herbs unbreakable body easy to clean transparent container for easy access and pick of containers revolving stand for east access and pick of containers shake and pore with multiple hole selection sleek and elegant look add flavor to your kitchen decor simple durable and comfortable to use storage container. The wood finish look of the top give extra décor to your kitchen. Twelve pieces storage jars gives facility of store almost all your herbs and spices required during, routing course of usage. Twelve jars each with three opening give facility for shake and spray as per the required material. Easy revolving of the stand helps for easy movement of jar all round 360 degree. Jars and body are made from the high quality food grade plastic which helps in odourless and hygienic storage of our herbs and spices.
  • Type: Spice Set
  • Multicolor
  • Material: Plastic
  • Capacity: 100 ml
  • Suitable For: Spice Powder, Salt, Pepper, All Types Kitchen Powder, Masala, Kitchen use

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 1846

Product Weight (Gm) :- 1162

Ship Weight (Gm) :- 1846

Length (Cm) :- 30

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 17

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ