ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

8123 Ganesh Potato / Pav Bhaji Masher with Plastic Handle, Silver & Plastic - Oval Pav Masher, Potato 1-Piece, Smasher Handle, Multicolor

8123 Ganesh Potato / Pav Bhaji Masher with Plastic Handle, Silver & Plastic - Oval Pav Masher, Potato 1-Piece, Smasher Handle, Multicolor

નિયમિત ભાવ Rs. 75.52
નિયમિત ભાવ Rs. 139.00 વેચાણ કિંમત Rs. 75.52
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Stainless Steel Vegetable Masher makes for a sturdy and helpful kitchen tool with its weight of 105 gm when it comes to mashing potatoes or other boiled vegetables for the daily cooking requirements. It is a safe for daily use with its food-grade stainless steel body and 12.5 cm long Polypropylene handle. The length of the handle ensures that the vegetables are mashed consistently, while remaining protected from the heat. This masher is quite easy to care for and maintain as it can be cleaned safely in a dishwasher and can be hung neatly on a utensil organizer, when not in use, smasher

  • Can be used to easily mash boiled potatoes and other vegetables for pav bhaji, stuffed paratha, masala dosa and more
  • High quality, 100% food-grade plastic stainless steel body with Polypropylene handle. The handle fits easily in your hand for comfort during use.
  • Attractive and handy look, the handle is insulated which prevents your hands from scalding while mashing hot vegetables .It is quick and effortless mashing of potatoes, yams, sweet potatoes and avocados.
  • Package Contents: 1-Piece Masher
  • The perfect tool for the modern kitchen, home, hotel, etc. .Made from food grade material Convenient kitchen tool for perfect mixing of potato or other foods
  • Attractive shape, high quality and longer life. Comes with hanging loop for perfect storage Material: Plastic ; The product comes in different color and shape variation the one available will be shipped
  • It is easy to use and easy to storage. The perfect tool for the modern kitchen, home, hotel, etc , smasher

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 370

Product Weight (Gm) :- 96

Ship Weight (Gm) :- 370

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 10

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ