ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

8127 Oil Dispenser Stainless Steel with small nozzle 650ml

8127 Oil Dispenser Stainless Steel with small nozzle 650ml

નિયમિત ભાવ Rs. 204.00
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 204.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

8127 Oil Dispenser Stainless Steel with small nozzle 650ml

Description :- 

  • Made from 100% food-grade superior quality refined stainless steel which ensures it is BPA-free.
  • Durable anti-rust and Corrosion proof with an attractive design.
  • Keep a check on the content through the transparent top which can be removed for refilling with convenience.
  • Easy gripping and handling that prevents slipping. Anti-drip designing prevents leakages keeping the container clean and dry.
  • Easy and controlled flow of oil due to the return ventilation hole.. Ideal for holding Mustard oil, Coconut oil, Olive oil, Canola Oil, vinegar, sauce etc. The high-grade Stainless Steel gives it durability and strength that ensures that the pot does not crack.
  • Suitable for home or restaurant kitchen use.
  • Easy to clean by hand or dishwasher.

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 504

Product Weight (Gm) :- 200

Ship Weight (Gm) :- 504

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 19

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ