ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

8130 Noodles & Soup Bowl with Spoon and fork Handle Spoon Holder, Stainless Steel Bowl and Spoon Set, Stainless Steel Storage

8130 Noodles & Soup Bowl with Spoon and fork Handle Spoon Holder, Stainless Steel Bowl and Spoon Set, Stainless Steel Storage

નિયમિત ભાવ Rs. 165.20
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 165.20
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

8130 Noodles & Soup Bowl with Spoon and fork Handle Spoon Holder, Stainless Steel Bowl and Spoon Set, Stainless Steel Storage

Description :-

  • The Hot noodle bowl with spoon is designed with Mirror Finished Inner Stainless Steel and Pastels outside with special Puff Coating that keeps content Warm for many hours. The stainless steel bowl comes with handle & spoon holds in handle, lid on it helps in easy carry it wherever you go.
  • This bowl set is perfect for serving  Noodles and Rice. The big bowl sets is Ideal for Soups, Cereal, Oatmeal, Stews and More.
  • Easy to Use, Carry, Clean & Store Suitable for office, kitchen, travel and so on. The Steel Bowl set with lid is super easy to clean, washing with a liquid detergent and a sponge or use the dishwasher. It’s lightweight, stackable, spill proof, safe and hygienic.
  • BPA free | Freezer Safe | Dishwasher Safe | 100% Food Grade | Recommended washing with a liquid detergent and a sponge
  • Package Contents 1 Steel bowl with Lid, Handle 1 Spoon & 1 fork.

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 439

Product Weight (Gm) :- 235

Ship Weight (Gm) :- 439

Length (Cm) :- 15

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 11

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ