ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

9011A Jumbo Tape Dispenser used in all kinds of household and official places for holding and cutting tapes etc.

9011A Jumbo Tape Dispenser used in all kinds of household and official places for holding and cutting tapes etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 109.74
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 109.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9011A Jumbo Tape Dispenser used in all kinds of household and official places for holding and cutting tapes etc.

Description: -
9011A Jumbo Tape Dispenser used in all kinds of household and official places for holding and cutting tapes etc. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This tape dispenser is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Tape dispenser
Type: - 9011A Jumbo Tape Dispenser used in all kinds of household and official places for holding and cutting tapes etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the dispenser
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 472

Product Weight (Gm) :- 1140

Ship Weight (Gm) :- 1140

Length (Cm) :- 21

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 11

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ