ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

JKT

9024 2 L FF Garden Sprayer used in all kinds of garden and park for sprinkling and showering purposes.

9024 2 L FF Garden Sprayer used in all kinds of garden and park for sprinkling and showering purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 173.46
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 173.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9024 2 L FF Garden Sprayer used in all kinds of garden and park for sprinkling and showering purposes.

Description: -
Garden Sprayer used in all kinds of garden and park for sprinkling and showering purposes. It is a material basically, which designed, under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This garden sprayer is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Garden sprayer
Type: - Garden Sprayer used in all kinds of garden and park for sprinkling and showering purposes.

Specifications: -
 Safe to use and handle the sprayer
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 751

Product Weight (Gm) :- 265

Ship Weight (Gm) :- 751

Length (Cm) :- 19

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ