ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

9025 2 Pc Bath Tissue Holder used in all kinds of household and official bathroom purposes by all types of people for holding tissue in bathrooms.

9025 2 Pc Bath Tissue Holder used in all kinds of household and official bathroom purposes by all types of people for holding tissue in bathrooms.

નિયમિત ભાવ Rs. 139.24
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 139.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9025 2 Pc Bath Tissue Holder used in all kinds of household and official bathroom purposes by all types of people for holding tissue in bathrooms.

Description: -
9025 2 Pc Bath Tissue Holder used in all kinds of household and official bathroom purposes by all types of people for holding tissue in bathrooms. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This bath tissue holder is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Tissue holder

Type: - 9025 2 Pc Bath Tissue Holder used in all kinds of household and official bathroom purposes by all types of people for holding tissue in bathrooms.


Specifications: -

Safe to use and handle the tissue holder
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -

Volu. Weight (Gm) :- 388
Product Weight (Gm) :- 225
Ship Weight (Gm) :- 388
Length (Cm) :- 27
Breadth (Cm) :- 10
Height (Cm) :- 7

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ