ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

9027 1 Pc Z Shape Door Over Hook used widely in all kinds of household for hanging of cloths and fabric items etc.

9027 1 Pc Z Shape Door Over Hook used widely in all kinds of household for hanging of cloths and fabric items etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 59.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 59.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9027 1 Pc Z Door Over Hook used widely in all kinds of household for hanging of cloths and fabric items etc.

Description: -
9027 1 Pc Z Door Over Hook used widely in all kinds of household for hanging of cloths and fabric items etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This door over hook is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Door over hook

Type: - 9027 1 Pc Z Door Over Hook used widely in all kinds of household for hanging of cloths and fabric items etc.


Specifications: -

• Safe to use and handle the door over hook
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 28
Product Weight (Gm) :- 20
Ship Weight (Gm) :- 28
Length (Cm) :- 5
Breadth (Cm) :- 3
Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ