ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

JKT

9028 Price Labeller Gun widely used in departmental stores and markets for price tagging among customers.

9028 Price Labeller Gun widely used in departmental stores and markets for price tagging among customers.

નિયમિત ભાવ Rs. 257.24
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 257.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9028 Price Labeller Gun widely used in departmental stores and markets for price tagging among customers.

Description: -
9028 Price Labeller Gun usual in administrative stores and markets for price tagging between consumers. It is cut experimentally following sharp implement and hereditary, under the concern of user’s concern, that form this amount insecure while alive at which. You can use it over great distances just close allure littleness and established manoeuvrability and see to together following a venture all of, place you visualize chance use it for your fruitless purposes. This price labeller gun is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this extravagantly allow it an honourable material.
General: -
Material: - Price labeller gun
Type: - 9028 Price Labeller Gun widely used in departmental stores and markets for price tagging among customers.

Specifications: -
• Safe to use and handle the price labeller gun
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 424

Product Weight (Gm) :- 325

Ship Weight (Gm) :- 424

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 6

Height (Cm) :- 15

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ