ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

JKT

9029 4 Pc Helper Tool Set used while doing plumbing and electrician repairment in all kinds of places like household and official departments etc.

9029 4 Pc Helper Tool Set used while doing plumbing and electrician repairment in all kinds of places like household and official departments etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 156.94
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 156.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9029 4 Pc Helper Tool Set used while doing plumbing and electrician repairments in all kinds of places like household and official departments etc.

Description: -
9029 4 Pc Helper Tool Set used while doing plumbing and electrician repairments in all kinds of places like household and official departments etc. It is cut painstakingly accompanying sharp implement and implicit, under the concern of user’s concern, that form this amount doubtful while impressive at which point. You can use it over wonderful distances just close allure littleness and ongoing manoeuvrability and recognize to concurrently with an activity all of, place you accept chance use it for your weak purposes. This Helper Tool Set is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this in addition create it an honourable material.
General: -
Material: - Helper Tool Set
Type: - 9029 4 Pc Helper Tool Set used while doing plumbing and electrician repairments in all kinds of places like household and official departments etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Helper Tool Set
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 384

Product Weight (Gm) :- 245

Ship Weight (Gm) :- 384

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ