ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

9032 Camera Mounting Box used for storing camera which helps it from being comes in contact with damages.

9032 Camera Mounting Box used for storing camera which helps it from being comes in contact with damages.

નિયમિત ભાવ Rs. 68.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 68.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
9032 Camera Mounting Box Used For Storing Camera Firly Without Having Any Damage.

Description: -
Outdoor & Indoor Use, Weatherproof And Waterproof. Well Protected From Rain And Water Splash Back, Making Them Perfect For Joining Wires Inside. Made Of Durable Plastic Material. Easy To Install And Easy To Use.

• Features: Durable, Dust-Proof, Waterproof, Weatherproof.

• Designed For Outdoor & Indoor Use, Weatherproof And Waterproof. Well Protected From Rain And Water Splash Back, Making Them Perfect For Joining Wires Inside. Made Of Durable Plastic Material. Easy To Install And Easy To Use.

• Installed Quickly And Easily To The Ceiling Or Wall Using The Included Screws, spy camera

Specifications: -
Material- Plastic

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 110

Product Weight (Gm) :- 65

Ship Weight (Gm) :- 110

Length (Cm) :- 10

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 5
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ