ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

9033 Square Fancy Box For CCTV used for storing CCTV camera’s and all which helps it from being comes in contact with damages.

9033 Square Fancy Box For CCTV used for storing CCTV camera’s and all which helps it from being comes in contact with damages.

નિયમિત ભાવ Rs. 83.78
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 83.78
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9033 Square Fancy Box For CCTV used for storing CCTV camera’s and all which helps it from being comes in contact with damages.

Description: -
9033 Square Fancy Box F CCTV previously owned for accumulating electronic devices that helps it from being enters place business damages. This Fancy Box CCTV is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this also counterfeit it an honourable material, spy camera

General: -
Material: - Plastic
Type: - 9033 Square Fancy Box F CCTV used for storing camera which helps it from being comes in contact with damages.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Fancy Box CCTV
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 179

Product Weight (Gm) :- 130

Ship Weight (Gm) :- 179

Length (Cm) :- 11

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 7

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ