ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

9042 4PC HELPER TOOL SET USED WHILE DOING PLUMBING AND ELECTRICIAN REPAIRMENT IN ALL KINDS OF PLACES LIKE HOUSEHOLD AND OFFICIAL DEPARTMENTS ETC.

9042 4PC HELPER TOOL SET USED WHILE DOING PLUMBING AND ELECTRICIAN REPAIRMENT IN ALL KINDS OF PLACES LIKE HOUSEHOLD AND OFFICIAL DEPARTMENTS ETC.

નિયમિત ભાવ Rs. 149.86
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 149.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9042 4PC HELPER TOOL SET USED WHILE DOING PLUMBING AND ELECTRICIAN REPAIRMENT IN ALL KINDS OF PLACES LIKE HOUSEHOLD AND OFFICIAL DEPARTMENTS ETC.

  • 4pc helping tool for basic household purposes. which contains 1pc of small hammer, 1pc of cutter with sharp blade, 1pc of screw driver with 4 different screw heads.
  • GENERAL PURPOSE :Drill chuck key is your one needed tool for drill locking and unlocking. Allows you to keep your drill bits firmly in place for difficult jobs. Helps with securing drill bits in hammer drills and is also universal for many other types of drills. The small key allows for easy storage and use.
  • CONSTRUCTION: Made from solid metal and coated with durable paint this chuck key will be able to last through any job you can throw at it.
  • COMMON USE FIELDS: Ideal for the handyman who needs to keep their drill bits securely locked into their drill. Great for home improvement needs, do it yourself projects and big construction projects. Great to be used with Hammer Drills when a tight fit is required. Also allows for quick changing of your drill bit heads, Hathodi

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 388

Product Weight (Gm) :- 150

Ship Weight (Gm) :- 388

Length (Cm) :- 27

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ