ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

JKT

9124 Multipurpose | Comfort Grip Handle and Stainless Steel Blades | Paper, Photos, Crafts (1pc)

9124 Multipurpose | Comfort Grip Handle and Stainless Steel Blades | Paper, Photos, Crafts (1pc)

નિયમિત ભાવ Rs. 18.29
નિયમિત ભાવ Rs. 49.00 વેચાણ કિંમત Rs. 18.29
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

9124 Multipurpose | Comfort Grip Handle and Stainless Steel Blades | Paper, Photos, Crafts (1pc)

Description :-

All Purpose Ergonomic Comfort Grip Office Scissors Craft Shears Sharp Scissors 

Super Comfortable Scissors
Contoured Soft-grip handles for super comfortable use, can be used left- or right-handed. Great as office scissors, school scissors, household scissors, garden scissors, craft scissors, craft shears, fabric Scissors, heavy duty scissors, left handed scissors, older kids scissors, classroom scissors, students scissors, teachers scissors, sharp scissors, sewing scissors.

All-purpose Scissors
sturdy and super sharp scissors, Great for cutting burlap, paper, photos, cardboard, light line, leather, fabric and other materials, Comfortable scissors for office, home, craft room, school, kitchen, household or other occasions. The best scissors for women, men, adults, older kids, students, teachers, working, studying and more.

Amazing Scissors
Every Product is independently tested and selected to ensure the performance you expect. lighter, stronger and sharper, more comfortable! Lightweight yet durable enough for any everyday cutting job. Suitable for most items that need to be cut. Keep out of reach of children.

Soft Comfort-Grip Right/Left Handles
Can be used as scissors for office, scissors for school, scissors for home, 8 scissors, scissors bulk, craft scissors, fabric Scissors, heavy duty scissors, scissors pack, scissors office, Right/Left scissors, sharp scissors, sewing scissors.

Stainless Steel Sharp Scissors
Perfect for sewing, tailoring, quilting, dressmaking, cutting patterns, alterations, hand craft. comfortable to use in office, craft room, in the study, school, kitchen, household or other occasions, kechi , Kaatar 

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 49

Product Weight (Gm) :- 30

Ship Weight (Gm) :- 49

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ